Buurtteam

      Wanneer er Hulp bij de Huishouding aangevraagd wordt bij de gemeente (via het WMO-loket), zal er voortaan een buurtteammedewerker op bezoek komen. Hij/zij schat de situatie in en kan zo ook de gehele situatie van de klant inschatten en eventueel ook andere hulp aanbieden. We komen zo bij meer mensen achter de voordeur. De aanmeldprocedure verloopt dus hetzelfde, maar bij de uitvoering is het buurtteam nu actief betrokken. In de procedure geeft de buurtteammedewerker een zwaarwegend advies, maar de gemeente blijft degene die besluit over de Hulp bij de Huishouding.

-      Heb je een patiënt met een hulpvraag of hij/zij wil iets doen? In veel wijken is er nu wijkconnect. Dit is er ook voor de binnenstad. Inmiddels heeft wijkconnect 250 geregistreerde buurtbewoners! Mensen kunnen hulpvragen plaatsen of aanbieden. Ook kunnen er activiteiten/initiatieven geplaatst worden, eventueel ook van jullie praktijk:  https://www.wijkconnect.com/utrecht/binnenstad/

-      Verder is er voor (vitale) ouderen in de binnenstad een initiatief gestart, De Stamtafel. Dit is een moment voor ontmoeting op de mooie locatie van het Speelklok Museum, zie de bijlage voor meer informatie.

-      De buurtteamorganisatie is ook bezig met het ontwerp van een nieuwe website. Er zal dan ook meer informatie te vinden zijn om mensen ook online op weg te helpen mbt o.a. wonen, financiën, opvoeding. Deze is nog in de maak, dus wordt vervolgt.


27-11-2017