Julius Huisartsen Netwerk

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek vanuit het Julius Huisartsen Netwerk (JHN).
Het JHN verzamelt gegeven die in de computer worden vastgelegd zoals diagnosen, medicijngebruik, laboratoriumgegevens.
Het JHN besteed veel zorg aan bescherming van de privacy van patiënten. Er zal dan ook nooit gebruikt gemaakt worden van geïdentificeerde gegevens. Er zullen nooit een naam, adres of Burgerservicenummer (BSN) gebruikt worden waardoor de resultaten nooit herleidbaar zijn tot een individueel persoon.
Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens voor het onderzoek, kunt u dit aan ons laten weten. Dan zullen uw gegevens niet gekopieerd worden naar het JHN-database.


22-02-2018