Praktijkaccreditatie

Sinds september 2012 is Huisartsenpraktijk Catharijnesingel door de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) geaccrediteerd. 
Hiermee kunnen wij laten zien dat onze praktijk continu bezig is om de kwaliteit te verbeteren met als uiteindelijke doel om de zorg van de patiënt te optimaliseren.

Het medisch handelen van de medewerkers en de praktijkorganisatie is doorgelicht. 

Elk jaar zal iemand van de NHG toetsen of wij nog aan de kwaliteitseisen voldoen.
Accreditatie